شمرعامدانه و شمرجاهلانه ،  اکنون بیست روز ازقطعی اب دهکهان می گذرد و هنوز مسولان مربوطه نتوانسته اند اقدام مثبتی برای مردم تشنه انجام دهند، حرف مسولین این است که مادارایم کف شکنی چاه را انجام می دهیم ،ایا نمی توانستنداین کار را قبلا یابعدا انجام دهند ؟ چرا در زمستان سال قبل یازمستان سال جاری که مصرف اب به حداقل می رسید این کار را انجام نداند؟  چرا باسرعت بیشتری این کار رابه سرانجام نرساندند تا مردم از این سردرگمی رهاشوند؟  یکی ازمسولان امر می گوید برخی از شوراها ومردم مانع اتصال اب ازچاه دیگر شدندو نگذاشتند به صورت موقتی هم اب وصل شود ، درجواب این مسول محترم باید گفت : بخل شورا ومردم جای خود را دارد ،شمابگویید مدیریت شما کجای کار است؟ اگر توانایی حل مشکلات مردم راندارید لااقل کار رابه کاربلدی واگذار کنید وبیشتر از این ازبیت المال مزد ناکارامدی وبی تدبیری نگیرید ! وامامردم وان عده ازشوراهایی که بااتصال اب قسمتی ازشهرکه مشکل ندارد مخالفت کرده وکارشکنی کردند ،بدانندکه عملشان مصداق عمل کسانی است که اب رابرحضرت اباعبدالله بستند و نگذاشتند که اب به او و یاران و اهلبیتش برسد، کسانی که دم از حسین می زنند بدانند کار حسینی انجام دادن و در راه حسین رفتن شیرین تراز فریاد یاحسینی است که باکردار شمر و یزید همراه باشد ،شمر زمانه ات رابشناس وسعی کن در راه حسین زمانه ات گام برداری ، اری هر زمان برای خود شمر و یزیدها و اصحاب حسین خود را دارد اما درک این زیبایها وزشتی ها شعوری می خواهد چون زبیر و بریر وظهیر و ...  و اما قلمها و دوربین هایی که جرات فریاداین مظلومیت را نداشتند چون سرشان در اخور مجریان بود بدانند که رسالت سنگینی برگردنشان بود که می توانستند چون زینب (س) فریاد بزنند اما مدیون ماندند.  (ا.موج)

منبع : محرومیت نیوز |دهکهان تشنه
برچسب ها : انجام ,حسین ,مردم